Skip to main content Skip to search

Báo giá Misa

Báo giá

Gói dịch vụ phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020

Standard

6.950.000 VNĐ

Gồm 11 Nghiệp vụ: Quỹ, Thủ quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp.

MUA NGAY

Professional

9.950.000 VNĐ

Gồm 13 Nghiệp vụ: Quỹ, Thủ quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp.

MUA NGAY

Enterprise

12.950.000 VNĐ

Đầy đủ 16 Nghiệp vụ: Quỹ, Thủ quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.

MUA NGAY

Gói dịch vụ cập nhật phần mềm hàng năm

ĐÀO TẠO TẬP TRUNG

1.450.000 Người/khóa

Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Địa điểm: Tại địa điểm do MISA tổ chức tại HCM
Thời gian: 2 ngày làm việc (08 tiếng).

ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP

7.950.000 Khóa

Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Địa điểm: Trực tiếp tại đơn vị.
Thời gian: 2 ngày làm việc (08 tiếng).
Số lượng nhân viên được đào tạo: <= 10 người.

TƯ VẤN TRIỂN KHAI

20.000.000 Gói

Phạm vi công việc: Tư vấn cho khách hàng cách thiết lập và sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Thời gian: Tối đa 5 ngày làm việc (08 tiếng). Trường hợp nếu khách hàng muốn thêm thời gian tư vấn thì gói dịch vụ tư vấn triển khai bổ sung là 5.000.000đ/ngày.