Có nhiều trường hợp công ty chưa thanh toán hết nợ và muốn được giải thể để xử lý sớm các khó khăn hiện tại. Tuy nhiên về mặt pháp luật có cho phép công ty được giải thể không? Bài viết này sẽ trình bày quy định pháp luật hiện hành về việc giải thể công ty.

1. Các trường hợp giải thể công ty

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • 2. Điều kiện giải thể công ty

  Căn cứ vào Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về điều kiện giải thể công ty:
  Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
  Công ty thực hiện giải thể trong hồ sơ phải có quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
  Các khoản nợ của công ty được thanh toán theo thứ tự sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.
 • Như vậy, công ty bắt buộc phải thanh toán hết tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính trước khi giải thể.
  Ngoài ra, nếu công ty bạn đang cần một đơn vị có chuyên môn tư vấn và thực hiện dịch vụ giải thể công ty thì hãy liên hệ với Haines Watts Vietnam nhé. Chúng tôi cung cấp dịch vụ giải thể công ty trọn gói với phí dịch vụ chỉ từ 1.500.000đ.

  CHÚNG TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN
  GỌI NGAY: 0986 316 211 hoặc 0868 617 247