Skip to main content Skip to search

ĐẠI LÝ MISA

PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA SME.NET 2020
Giá ưu đãi hơn khi mua tại Haines Watts Vietnam

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính – kế toán theo đúng thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC.

Quản trị tình hình tài chính kế toán mọi lúc, mọi nơi qua mobile.

Kết nối với Tổng cục Thuế, phần mềm hóa đơn điện tử, ngân hàng điện tử, phần mềm bán hàng, chữ ký số eSign tiết kiệm thời gian, chi phí kê khai thuế, sử dụng hóa đơn, giao dịch ngân hàng.

LỢI ÍCH PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA SME.NET 2020

ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán cho từng lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, xây dựng, sản xuất…

NHANH CHÓNG

Kiểm tra, đối chiếu chứng tử, sổ sách, kết chuyển lãi lỗ, lập BCTC tự động sau khoảng 5 phút

CHÍNH XÁC

Từng nghiệp vụ đều được thiết kế theo đúng thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC

TIẾT KIỆM

Giảm đến 80% thời gian, 90% sai sót so với làm kế toán theo phương pháp thông thường.