Skip to main content Skip to search

Lao động tiền lương

dịch vụ lao động, tiền lương

Dịch vụ lao động, tiền lương

Dịch vụ lao động và tiền lương, theo dõi bảo hiểm xã hội giúp doanh nghiệp xây dựng nội quy lao đông, chính sách tiền lương, thực hiện thủ tục đăng ký bhxh, bảo hiểm y tế lần đầu tại cơ quan bảo hiểm quận, huyện.

Chúng tôi sẽ tư vấn đúng và đủ các yêu cầu cần thiết, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân và doanh nghiệp.

Giá trị dịch vụ bạn nhận được

Haines Watts giúp các doanh nghiệp giảm đáng kể các chi phí thuê nhân viên chuyên trách về lao động, tiền lương và BHXH và giữ chân họ lâu dài.

Chúng tôi sẽ soạn thảo hợp đồng lao động, nội qui, qui chế chính sách nhân sự. Lập và nộp các báo cáo về lao động tiền lương như thuế, bảo hiểm, công đoàn, cho các cơ quan nhà nước. Tính lương, bảng lương, phiếu lương, phân tích quĩ lương – chi phí lương theo bộ phận, theo vị trí.

Tiết kiệm chi phí so nhân viên thường xuyên

  • One
  • Two
  • Three

Gia tăng giá trị cho doanh nghiệp

  • One
  • Two
  • Three

Quản lý hồ sơ nhân viên

Haines Watts tư vấn hợp đồng lao động, quyết định liên quan đến lao động phát sinh trong tháng. Đội ngũ HW sẽ soạn thảo hợp đồng, xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và chính sách lương thưởng phù hợp Luật lao động và pháp luật thuế hiện hành. Thực hiện khai trình lao động mỗi năm 02 lần cho nhân viên công ty theo đúng quy định.

Chi phí thuế và BHXH

Tính lương, bảng lương, phiếu lương, phân tích quĩ lương – chi phí lương theo bộ phận, theo vị trí. Chúng tôi sẽ soạn hồ sơ và làm thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên công ty. Đồng thời, đội ngũ nhân viên tư vấn mức nộp bhxh phù hợp với quy định luật thuế hiện hành giúp doanh nghiệp thực hiện đúng luật và tiết kiệm chi phí phát sinh.

Tư vấn toàn diện

Sự thay đổi liên tục của luật BHXH, đặc biệt là luật xử lý các vi phạm BHXH ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là quy đinh của luật hình sự…Để tránh các rủi ro đó, DN cần một đơn vị cung cấp dịch vụ làm bảo hiểm xã hội, lao động – tiền lương uy tín, chất lượng để tư vấn, quản lý và xây dựng các chính sách lương cách chính xác và có lợi nhất.

Chúng tôi với kiến thức chuyên môn và trên 05 năm kinh nghiệm thực tế, chúng tôi hiểu các thủ tục về lao động tiền lương tại cơ quan BHXH, cơ quan thuế sẽ đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho khách hàng.