Skip to main content Skip to search

Quyết toán thuế

Quyết toán thuế là gì?

Quyết toán thuế hay kiểm tra thuế là việc cơ quan thuế ra Quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế để kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu cung cấp toàn bộ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ để kiểm tra lại nghĩa vụ kê khai thuế hàng quý, năm của doanh nghiệp. Thời gian kiểm tra thường từ 5 – 10 ngày làm việc và doanh nghiệp phải giải trình tất cả những chênh lệch giữa kê khai và sổ sách, chứng từ kế toán.

Nội dung dịch vụ Quyết toán thuế của Haines Watts

Quyết toán thuế là một công việc khó và phức tạp, đòi hỏi kế toán viên phải có nghiệp vụ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế.

Các tồn đọng và vướng mắc của doanh nghiệp thường tập trung ở một số khâu sau:

 • Hóa đơn chứng từ lộn xộn, thất lạc.
 • Không kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn chứng từ.
 • Số liệu kế toán không rõ ràng, chưa đủ căn cứ phù hợp quy định luật thuế.
 • Nhân sự kế toán thay đổi, kế toán viên mới không nắm rõ số liệu đã hạch toán.

Nhân viên chúng tôi sẽ thực hiện rà soát lại tính hợp pháp, hợp lý toàn bộ các chứng từ, hóa đơn của khách hàng.

Phân loại và đánh giá theo rủi ro sẽ giúp đánh giá được rủi ro về thuế trong niên độ quyết toán.

Quyền lợi của doanh nghiệp được kê khai bổ sung các tờ khai thuế trước khi cơ quan thuế công bố Quyết định kiểm tra, thanh tra thuế.

Chúng tôi kiểm tra lại toàn bộ các tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN và báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm và đối chiếu lại với chứng từ, hóa đơn thực tế của Doanh nghiệp. Những sai sót có thể khắc phục và nộp bổ sung sẽ được đội ngũ nhân viên tư vấn và thực hiện điều chỉnh có lợi nhất cho khách hàng.

Haines Watts sẽ đại diện cho khách hàng để làm việc với đoàn kiểm tra thuế. Chúng tôi sẽ cung cấp hồ sơ và giải trình nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với cơ quan thuế.

Bằng kiến thức và kinh nghiệm thực tế, chúng tôi sẽ bảo về quyền lợi của khách hàng và kế quả là tối thiểu chi phí thuế phát sinh phải nộp.

 • One
 • Two
 • Three

Tại sao lựa chọn dịch vụ?

 • Đội ngũ nhân viên Haines Watts có năng lực về chuyên môn, am hiểu về chính sách thuế và các vấn đề pháp lý.
 • Chúng tôi có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực kế toán, thủ tục thuế và đã trải qua hàng trăm lần quyết toán tại Chi cục Thuế, Cục Thuế thành phố.
 • Tận tâm bảo vệ quyền lợi của khách hàng luôn là sứ mệnh mà chúng tôi theo đuổi.
 • Mối quan hệ tối với các cơ quan địa phương giúp chúng tôi xử lý công việc hiệu quả hơn.

Giá trị mà dịch vụ mang lại

 • Rà soát lại tính hợp lệ hóa đơn, chứng từ. Đánh giá rủi ro về doanh thu, chi phí tính thuế.
 • Hoàn thiện lại sổ sách kế toán, kê khai bổ sung lại các tờ khai thuế sai sót.
 • Tư vấn về chính sách pháp luật thuế và giải trình với cơ quan thuế về nghĩa vụ thuế đã kê khai của doanh nghiệp.
 • Bảo vệ tối đa quyền lợi của doanh nghiệp và tối thiểu chi phí thuế phải nộp.