Đến ngày 10/02/2020 cục Thuế Hồ Chí Minh thực hiện kê khai, nộp thuế trên hệ thống thuế eTax thay thế cho hệ thống iHTKK, NTĐT. Để hỗ trợ doanh nghiệp, cục Thuế HCM có hướng dẫn chi tiết hệ thống thuế eTax.

Cách đăng nhập

1. Trường hợp đăng nhập hệ thống eTax bằng tài khoản quản trị (được chuyển từ tài khoản NTĐT sang), bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer phiên bản 9, hoặc trình duyệt Chrome
Cách đăng nhập eTax
Bước 2: Chọn “Doanh nghiệp”, sau đó chọn tiếp “Đăng nhập
đăng nhập etax
Bước 3: Nhập thông tin đăng nhập hệ thống

– Tên đăng nhập:MST-ql (MST: Mã số thuế của Doanh nghiệp; QL: không phân biệt chữ hoa, chữ thường)
– Mật khẩu: Là mật khẩu đang dùng đăng nhập vào hệ thống NTĐT
– Tên đăng nhập tồn tại trong hệ thống và mật khẩu phải trùng khớp với mật khẩu trong hệ thống. Nếu tên đăng nhập và mật khẩu không đúng hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo.
Bước 4. Nhấn nút “Đăng nhập
– Hệ thống hiển thị màn hình giao diện trang chủ eTax. Cung cấp đầy đủ các chức năng trên hệ thống:
+ Quản lý tài khoản
+ Quản lý doanh nghiệp
+ Khai thuế
+ Nộp thuế
+ Tra cứu

2. Trường hợp đăng nhập hệ thống eTax bằng tài khoản khai thuế (được chuyển từ hệ thống iHTKK sang), bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer phiên bản 9, hoặc trình duyệt Chrome
 

Bước 2: Chọn “Doanh nghiệp”, sau đó chọn tiếp “Đăng nhập

Bước 3: Nhập thông tin đăng nhập hệ thống

– Tên đăng nhập: MST (MST: Mã số thuế của Doanh nghiệp)
– Mật khẩu: Là mật khẩu đang dùng đăng nhập vào hệ thống iHTKK
– Tên đăng nhập tồn tại trong hệ thống và mật khẩu phải trùng khớp với mật khẩu trong hệ thống. Nếu tên đăng nhập và mật khẩu không đúng hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo.
Bước 4. Nhấn nút “Đăng nhập
– Hệ thống hiển thị màn hình giao diện trang chủ eTax. Cung cấp các chức năng sau cho tài khoản sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử
+ Quản lý tài khoản
+ Khai thuế
+ Hoàn thuế
+ Tra cứu

Để hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hệ thống eTax được nhanh chóng, khắc phục một số lỗi thường gặp, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã xây dựng clip “Hướng dẫn người nộp thuế đăng nhập hệ thống thuế điện tử eTax” đăng tải tại fanpage facebook của Cục Thuế HCM (https://www.facebook.com/CucThueHCM/).
Ngoài ra trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc người nộp thuế có thể liên hệ với Cục Thuế Hồ Chí Minh theo các số điện thoại hỗ trợ được đăng tải trên website của Cục Thuế.
Xem thêm: Dịch vụ báo cáo thuế – phí chỉ 300.000đ