Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và công ty TNHH một thành viên là hai loại hình doanh nghiệp điển hình ở Việt Nam. Chúng ta thường hay phân vân khi lựa chọn giữa hai loại hình DNTN và công ty TNHH do chúng có nhiều điểm tương đồng. Bài viết sau sẽ trình bày về điểm giống nhau và khác nhau cơ bản để có cơ sở chúng ta quyết định việc thành lập công ty.

1. Khái niệm DNTN và công ty TNHH

Theo luật doanh nghiệp năm 2014 khái niệm về hai loại hình công ty này như sau:
– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
– Công ty TNHH một thành viên là công ty do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

2. Điểm giống nhau giữa DNTN và Công ty TNHH

Đầu tiên, Đây đều là doanh nghiệp do một chủ sở hữu thành lập.
Thứ hai, Không có quyền phát hành cổ phiếu.
Thứ ba, Nếu chuyển nhượng vốn thì đều phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty.

3. Khác nhau giữa DNTN và công ty TNHH

Giữa hai loại hình công ty có một số điểm khác nhau cơ bản như sau:

Nội dung Doanh nghiệp tư nhân Công ty TNHH một thành viên
Chủ sở hữu Cá nhân Cá nhân hoặc tổ chức
Trách nhiệm pháp lý ChủDNTN chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp (trách nhiệm vô hạn). Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty (trách nhiệm hữu hạn).
Tư cách pháp nhân Không có tư cách pháp nhân. Có tư cách pháp nhân.
Cơ cấu tổ chức Chủ sở hữu tự quản lý hoặc thuê người quản lý. Có thể lựa chọn 01 trong 02 mô hình sau:
– Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
– Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Góp vốn Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký.
Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.
Vốn điều lệ của công ty do chủ sở hữu góp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Chủ sở hữu công ty phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty.
Phát hành chứng khoán Không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào. Được phát hành trái phiếu. Công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phiếu.
Bán doanh nghiệp Theo luật doanh nghiệp cho phép được bán doanh nghiệp tư nhân. Không có quy định được bán công ty TNHH một thành viên. Theo đó, chủ sở hữu chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp.

4. Nên lựa chọn công ty TNHH hay DNTN

Qua phân tích trên thì mỗi loại hình công ty đều có ưu điểm, nhược điểm riêng.
Về công ty TNHH một thành viên thì ưu điểm nổi bật là tính chịu trách nhiệm hữu hạn. Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Điều đó hạn chế rủi ro trong quá trình kinh doanh hơn so với doanh nghiệp tư nhân.
Đồng thời chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên hoàn toàn quyết định tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty. Điều đó giúp linh hoạt và nhanh chóng trong quá trình quản lý, điều hành công ty.
Với những ưu điểm vượt trội đó thì loại hình công ty TNHH một thành viên đang được đa số lựa chọn hơn so với doanh nghiệp tư nhân.
Tuy nhiên trên thực tế, tuỳ thuộc vào từng điều kiện cụ thể, lĩnh vực kinh doanh và quyết định của riêng chủ doanh nghiệp để lựa chọn loại hình công ty phù hợp nhất.

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN

GỌI NGAY: 0986 316 211 hoặc 0868 617 247


Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói – Phí 250.000đ