Thuế khoán, còn gọi là thuế hộ kinh doanh được ấn định hàng tháng đối với cá nhân kinh doanh. Đây là loại thuế bắt buộc được cơ quan thuế thông báo tới các cá nhân có hoạt động kinh doanh.

1. Đối tượng nộp thuế khoán

Ai phải nộp thuế khoán?

Theo điều 51 Luật quản lý thuế 2019 quy định về thuế khoán:

“1. Cơ quan thuế xác định số tiền thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế (sau đây gọi là mức thuế khoán) đối với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.”

Theo điều 2 Luật quản lý thuế 2019 quy định đối tượng nộp thuế:

“1. Người nộp thuế bao gồm:
a) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;
b) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;”

Như vậy, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ thực hiện nộp thuế khoán.

Hộ kinh doanh là gì?

Theo điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hộ kinh doanh được hiểu là:

“1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

Lưu ý: Nếu hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên phải đăng ký doanh nghiệp.

thuế khoán
Thuế khoán thường áp dụng đối với Hộ kinh doanh

2. Các vấn đề khi áp dụng thuế khoán

Thuận lợi

Thuế khoán rất đơn giản, hộ kinh doanh chỉ cần nộp đủ số thuế theo thông báo của cơ quan thuế.

Thủ tục giấy phép đơn giản, điền mẫu đơn và nộp tại Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện.

Thủ tục trả giấy phép hộ kinh doanh đơn giản, chỉ cần hoàn tất thuế là xong.

Khó khăn

Thuế khoán là ấn định theo thông báo của cơ quan thuế. Do đó, hộ kinh doanh không hiểu cách tính và bị bắt buộc đóng thuế.

Mức thuế khoán cố định, không phụ thuộc vào tình hình thực tế kinh doanh. Ví dụ, nếu kinh doanh gặp khó khăn, lỗ nhưng vẫn phải nộp thuế.

Nhiều cá nhân, hộ kinh doanh cảm thấy mức thuế khoán không công bằng. Nhiều người cùng kinh doanh nhưng mức thuế khoán có thể khác nhau.

Việc mở rộng kinh doanh gặp khó khăn. Theo quy định, không thể mở chi nhánh, thuê trên 10 lao động khiến việc kinh doanh khó mở rộng.

Trách nhiệm pháp lý cao, hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân. Điều đó có nghĩa là, nếu kinh doanh thua lỗ phải lấy tài sản cá nhân để đảm bảo nghĩa vụ nợ.

Trên đây là các thông tin cơ bản về thuế khoán là gì. Thêm nữa, chỉ ra các điểm thuận lợi, khó khăn của thuế khoán với hộ kinh doanh.

Nếu bạn chuẩn bị kinh doanh và cần tư vấn về xin giấy phép hộ kinh doanh, liên hệ 0986.316.211 để được hỗ trợ.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh tại Hồ Chí Minh