Skip to main content Skip to search

Administrative services

Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tính như thế nào?

Phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng (GTGT) là một trong 2 phương pháp tính thuế GTGT. Hiện nay, các doanh nghiệp ít khi áp dụng phương pháp trực tiếp này. Tuy nhiên, đây là phương pháp tối…

Tính thuế thu nhập cá nhân online 2021

Bảng tính thuế thu nhập cá nhân (Chỉ cần điền thông tin dưới đây, bạn sẽ biết số thuế được hoàn, phải nộp) A. Theo tháng Nhập dữ liệu thu nhập theo tháng để biết số thuế tạm nộp hàng…

Mức phạt chậm nộp tờ khai GTGT mới nhất 2021

Mức phạt chậm nộp tờ khai GTGT năm 2021 được quy định tại Nghị định 125/2020. Từ ngày 05/12/2020 Chính phủ ban hành nghị định 125/2020 quy định về xử phạt hành chính thuế. Theo đó, mức phạt chậm nộp…

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế mới nhất 2021

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế năm 2021 được quy định tại Nghị định 125/2020. Từ ngày 05/12/2020 Chính phủ ban hành nghị định 125/2020 quy định về xử phạt hành chính thuế. Theo đó, mức phạt chậm nộp…

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất 2021

Sử dụng hóa đơn điện tử bắt buộc từ ngày 01/7/2022 theo Luật quản lý thuế 2019. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đang áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011. Tuy nhiên, Thông tư 68…

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân Quận Bình Tân

Bạn cần hỗ trợ về dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở Quận Bình Tân? Haines Watts là đại lý thuế trên 5 năm thực hiện các dịch vụ về kế toán, thủ tục thuế. Chúng tôi…

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân Quận 10

Bạn cần hỗ trợ về dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở Quận 10? Haines Watts là đại lý thuế trên 5 năm thực hiện các dịch vụ về kế toán, thủ tục thuế. Chúng tôi am…

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2020

Bạn cần hỗ trợ về dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở TP. Hồ Chí Minh? Haines Watts là đại lý thuế trên 5 năm thực hiện các dịch vụ về kế toán, thủ tục thuế. Chúng…

Các câu hỏi vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2020

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là việc kê khai thuế phải nộp khi hết kỳ tính thuế năm. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp lại các câu hỏi và trả lời của Tổng cục Thuế liên quan…

Các câu hỏi vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân được rất nhiều người quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp lại các câu hỏi và trả lời của Tổng cục Thuế liên quan đến quyết toán thuế TNCN năm 2020….