Đăng ký tài khoản ngân hàng tại Sở kế hoạch là quy định bắt buộc. Nhiều bạn kế toán mới gặp không ít khó khăn khi thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết hồ sơ cần chuẩn bị.

1. Quy định pháp lý

Theo Điều 53 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định về Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế:

  “1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  Nội dung Thông báo gồm:
  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  b) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.”

2. Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng tại Sở kế hoạch

Hồ sơ cần chuẩn bị

Doanh nghiệp cần nộp những loại hồ sơ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 • Chứng minh nhân dân photo của người nộp hồ sơ.
 • Thời hạn nộp hồ sơ

  Sau khi mở tài khoản, trong vòng 10 ngày doanh nghiệp phải nộp thông báo đăng ký với Sở kế hoạch.
  Nếu nộp trễ, doanh nghiệp có thể bị xử phạt bằng tiền lên đến 1.400.000đ.
  Trên đây là các hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch. Công việc tuy đơn giản, nhưng nếu bạn không có thời gian thực hiện hãy tham khảo dịch vụ của Haines Watts. Chúng tôi sẽ thay mặt bạn làm tất cả các công việc trên với phí chỉ 500.000đ.
  Nếu bạn cần tư vấn thêm hãy liên hệ với Haines Watts qua số điện thoại 0986.316.211 để được hỗ trợ.