Những điểm mới của Nghị định 126/2020 mà kế toán cần cập nhật sớm. Từ ngày 05/12/2020, Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực. Bài viết dưới đây chia sẻ về các…