Phiên bán HTKK mới nhất 4.2.9 thường gặp lỗi thoát ứng dụng khi mở HTKK. Điều đó có nghĩa là khi các bạn mở ứng dụng HTKK được vài giây hoặc nhập MST mới thì phần mềm tự thoát (out)…