Skip to main content Skip to search

Archives for Báo cáo tài chính

thế nào là doanh nghiệp siêu nhỏ

Thế nào là doanh nghiệp siêu nhỏ?

Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định dựa vào tiêu chí nào? Không ít chủ doanh nghiệp thắc mắc quy mô của doanh nghiệp mình. Bài viết dưới đây sẽ nêu ra các căn cứ pháp lý để chúng ta cùng xác định nhé.

1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày 11/3/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp.

Căn cứ điều 6 Nghị định trên, tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ như sau:

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ
Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ theo NĐ 39/2018

Lưu ý: Doanh nghiệp tự xác định quy mô của mình để áp dụng chế độ kế toán phù hợp.

Doanh nghiệp siêu nhỏ: Áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 132/2018.

2. Xác định lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động được xác định theo hệ thống ngành nghề mới nhất quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Nếu hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp siêu nhỏ xác định lĩnh vực hoạt động theo lĩnh vực có doanh thu cao nhất.

Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.

3. Số lao động tham gia BHXH bình quân năm tính như thế nào?

Số lao động tham gia BHXH là toàn bộ số nhân viên được công ty tham gia bảo hiểm.

Cách tính số lao động tham gia BHXH bình quân năm như sau:

Số lao động tham gia BHXH bình quân năm=Tổng số lao động tham gia BHXH của năm:12

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, số lao động tham gia BHXH bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

4. Cách xác định tổng doanh thu

Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Số liệu dựa trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề.

Nếu doanh nghiệp mới thành lập, chưa phát sinh doanh thu thì căn cứ tổng nguồn vốn trên BCTC.

5. Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp siêu nhỏ

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định dựa bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính năm trước đó.

Doanh nghiệp mới thì xác định dựa vào bảng cân đối kế toán cuối quý liền kề.

Trên đây là tiêu chí và cách xác định doanh nghiệp siêu nhỏ. Chủ doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự xác định được quy mô để lựa chọn chế độ kế toán phù hợp.


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ kế toán trọn gói – Doanh nghiệp nhỏ

Những loại thuế phải nộp sau khi thành lập doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục thuế ban đầu khi có giấy phép kinh doanh

Read more

Nộp lại Báo cáo tài chính có bị phạt không

Khi kế toán rà soát và phát hiện Báo cáo tài chính năm trước bị sai sót trọng yếu. Nếu doanh nghiệp làm lại báo cáo và nộp lại có được không? Và việc nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không là thắc mắc của nhiều bạn kế toán.

Doanh nghiệp có được nộp lại báo cáo tài chính điều chỉnh

Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính :

5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
….
Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh…

Theo quy định trên, khi doanh nghiệp phát hiện Báo cáo tài chính sai sót thì được khai bổ sung. Kế toán cần lưu ý một số điều sau:

  • Được nộp vào bất cứ ngày làm việc nào nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.
  • Tùy từng Chi cục Thuế quận, huyện có yêu cầu gửi công văn xin nộp lại BCTC.

Hồ sơ nộp lại báo cáo tài chính

Tại Điểm b Khoản 4 Điều 12 quy định về hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.
b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
b.3) Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư này (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế)

Như vây, kế toán cần phải nộp lại báo cáo tài chính gồm những tài liệu như sau:
– Báo cáo tài chính có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì đơn vị làm hồ sơ khai bổ sung (mẫu số 01/KHBS kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) bổ sung, điều chỉnh số liệu trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm có sai sót (mẫu số 03/TNDN kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) kèm theo Báo cáo tài chính đã được bổ sung, sửa đổi.
– Báo cáo tài chính có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì đơn vị được phép khai bổ sung số liệu trên Báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không

Theo quy định của Luật thuế, doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế khi nộp lại BCTC. Các trường hợp về thuế xảy ra gồm:

  • Nếu có số thuế TNDN nộp thừa thì doanh nghiệp được bù trừ vào những kỳ sau số thuế TNDN đã nộp thừa.
  • Nếu có số thuế TNDN nộp thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm số thuế nộp thiếu, tiền chậm nộp tính từ thời điểm phát sinh số thuế phải nộp.

Lưu ý:
Nếu có vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thì bị xử phạt theo Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ.
>> Tham khảo: Công văn số 51140/CT-HTr

Read more