Lỗi “Không thể kết nối đến USB-TOKEN” xảy ra khi ký hóa đơn điện tử Viettel trên trình duyệt Chrome bản 88. Vậy làm cách nào để khắc phục lỗi trên để ký phát hành hóa đơn được liên tục?…