Qua 5 năm kinh nghiệm, chúng tôi đã giải thể hơn 100 công ty tại Cục thuế thành phố và chi cục thuế các quận/huyện. Haines Watts Việt Nam luôn chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp giải thể. Chúng tôi muốn hỗ trợ bạn hoàn tất thủ tục pháp lý GIẢI THỂ công ty với chi phí thấp nhất.

GIẢI THỂ công ty là 1 quá trình dài và thực hiện tại nhiều cơ quan nhà nước. Dù kế toán nội bộ có nhiều kinh nghiệm nhưng khi thực hiện thủ tục giải thể thì thường gặp nhiều khó khăn. Haines Watts am hiểu tất cả các thủ tục về giải thể công ty tại Cơ quan thuế, Sở kế hoạch đầu tư, trả dấu công an. Chúng tôi chuyên thực hiện các dịch vụ đăng ký thành lập công ty, kế toán, báo cáo thuế, đăng ký nhãn hiệu và giải thể công ty.

Để hiểu rõ hơn các quy trình, vui lòng xem hướng dẫn giải thể công ty và những công việc mà Haines Watts Vietnam sẽ thay bạn thực hiện bên dưới:

1. Tư vấn thủ tục giải thể công ty.
2. Soạn hồ sơ giải thể công ty theo quy định Luật thuế.
3. Soạn hồ sơ giải thể theo quy định của Sở kế hoạch đầu tư (Luật doanh nghiệp 2014).
4. Soạn công văn, mẫu biểu để trả dấu Công an.
5. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hoàn tất nghĩa vụ về tiền lương lao động (thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp, những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động).
6. Hướng dẫn công ty thực hiện hoàn tất thủ tục bảo hiểm xã hội của người lao động.
7. Trình ký hồ sơ giải thể cho chủ sở hữu (giám đốc) ký, đóng dấu.
8. Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cơ quan thuế, Sở kế hoạch đầu tư, Công an thành phố.
9. Đối chiếu số liệu với bộ phận 1 cửa cơ quan thuế để hoàn tất nghĩa vụ thuế của công ty.
10. Thay mặt doanh nghiệp làm việc với đoàn kiểm tra khi QUYẾT TOÁN giải thể công ty.
11. Hoàn tất các thủ tục giải thể tại Thuế, Sở kế hoạch, Công an và bàn giao khách hàng.

Lưu ý:
– Nếu doanh nghiệp có đăng ký Xuất Nhập Khẩu cần làm thủ tục xin giấy xác nhận KHÔNG NỢ THUẾ hải quan để nộp cơ quan thuế cùng bộ hồ sơ GIẢI THỂ.
– Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thì thực hiện GIẢI THỂ luôn các đơn vị phụ thuộc trên.

Thời hạn nộp Hồ sơ giải thể

Căn cứ khoản 3 Điều 202 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về thủ tục giải thể doanh nghiệp:

“3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.”

TƯ VẤN NHANH: 0986.316.211 hoặc 0868.617.247

CHÚNG TÔI LUÔN LẮNG NGHE BẠN

[Total: 0   Average: 0/5]