Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 chính thức áp dụng từ tháng 11/2021. Theo đó, doanh nghiệp cần phải cài ứng dụng nền HDDT plugin của Tổng cục Thuế để đăng ký hóa đơn điện tử. Bài viết này hướng dẫn chi tiết cài ứng dụng HDDT plugin đơn giản nhất.

Tải ứng dụng HDDT plugin

Đầu tiên, doanh nghiệp có thể tải file cài đặt ứng dụng nền HDDT plugin theo đường link.

Thực hiện giải nén và cài đặt.

cai dat HDDT Plugin
Cài đặt ứng dụng nền HDDT Plugin theo các bước

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo TT 78

Sau khi hoàn tất cài đặt ứng dụng nền HDDT Plugin, doanh nghiệp thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại website của TCT: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/

Hoàn tất ký nộp bằng chữ ký số, doanh nghiệp chờ xác nhận bằng thông báo qua email của cơ quan thuế sau 1 ngày.

Lưu ý: Doanh nghiệp điền đúng địa chỉ email, số điện thoại trên tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78.