Theo luật thuế GTGT, có 2 phương pháp kê khai thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Vậy doanh nghiệp nên đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp? Bài viết dưới đây sẽ trình bày về đặc điểm của 2 phương pháp.

1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế GTGT
Đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

2. Hóa đơn sử dụng

Sử dụng hóa đơn
Sử dụng hóa đơn

3. Tính thuế GTGT

Cách tính thuế GTGT
Cách tính thuế GTGT

4. Thuế suất

Thuế suất thuế GTGT
Thuế suất thuế GTGT

5. Khai thuế GTGT

khai thuế GTGT
khai thuế GTGT

Doanh nghiệp được quyền lựa chọn 1 trong 2 phương pháp trên để kê khai, tính thuế GTGT. Do đó, phương pháp nào có tối ưu hơn cho doanh nghiệp. Tùy theo tình hình cụ thể từng doanh nghiệp, mới có câu trả lời cụ thể. Tuy nhiên, dưới đây là vài gợi ý mang tính cá nhân của chúng tôi.

Khi nào chọn phương pháp khấu trừ

Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là doanh nghiệp được trừ thuế GTGT mua vào. Do đó, đối với những doanh nghiệp có đầy đủ hóa đơn GTGT mua vào và chênh lệch nhỏ so với bán ra thường lựa chọn phương pháp khấu trừ.

Thường, các loại doanh nghiệp này gồm:

  • Doanh nghiệp có thuế suất thuế GTGT 0%. Doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế GTGT đầu vào nếu áp dụng phương pháp khấu trừ. Đây thường là các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu.
  • Doanh nghiệp có đầy đủ hóa đơn GTGT mua vào và hạch toán kế toán đầy đủ.

Khi nào chọn phương pháp trực tiếp

Đối với các công ty không có đầy đủ hóa đơn GTGT mua vào hoặc đầu vào chủ yếu là chi phí tiền lương. Nếu kê khai theo phương pháp khấu trừ sẽ nộp thuế GTGT rất lớn.

Thường, các doanh nghiệp này gồm:

  • Các doanh nghiệp dịch vụ như: thiết kế, xây dựng, kế toán mà chi phí chính là tiền lương, ít hóa đơn GTGT mua vào.
  • Doanh nghiệp không có hóa đơn GTGT mua vào, ví dụ như: nhà hàng, quán ăn, dịch vụ karaoke…

Hy vọng bài viết trên hữu ích với các bạn kế toán còn phân vân về 2 phương pháp tính thuế GTGT.