Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) là gì? Rất nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm về chủ đề hoàn thuế GTGT. Do đó, bài viết sẽ trình bày chi tiết về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

Đơn giản, hoàn thuế giá trị gia tăng là việc cơ quan thuế sẽ hoàn trả lại số tiền thuế GTGT cho doanh nghiệp. Hình thức hoàn trả thông qua Kho bạc nhà nước chuyển khoản tới tài khoản công ty.

Khi nào được hoàn thuế giá trị gia tăng?

Căn cứ Luật thuế GTGT hiện hành, các trường hợp sau được hoàn thuế GTGT:

1. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư, đáp ứng điều kiện sau:

 • Đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
 • Số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên.

Lưu ý: Doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế mà khấu trừ thuế GTGT sang kỳ sau nếu:

 • Dự án đầu tư không góp đủ vốn điều lệ; kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh hoặc không đảm bảo duy trì điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.
 • Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016. Dự án sản xuất sản phẩm hàng hóa mà giá trị tài nguyên, khoáng sản bao gồm cả chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm.
Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng
Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đáp ứng các điều kiện:

 • Có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định.

Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với doanh nghiệp không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong 2 năm liên tục, doanh nghiệp không thuộc rủi ro cao về thuế.

3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có số thuế GTGT nộp thừa hoặc chưa được khấu trừ hết khi:

 • Chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp
 • Sát nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

4. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.

5. Việc hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

6. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn thanh toán đã có thuế GTGT.

7. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền và trường hợp theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Ý nghĩa của việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm một số mục đích như sau:

 • Hoàn trả lại số tiền thuế mà doanh nghiệp đã ứng ra nộp trước cho người tiêu dùng nhưng chưa thu được hoặc không thu được ở khâu tiêu thụ.
 • Miễn thuế phục vụ mục đích chính sách ưu đãi xã hội: viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.
 • Góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.
 • Hoàn thuế cho dự án đầu tư để khuyến khích đầu tư, kinh doanh tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế.
 • Thực hiện theo thông lệ quốc tế.
 • Thúc đẩy khách nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


> Các đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng mới nhất 2020


Hướng dẫn khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế GTGT


07 trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT


Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2020


37 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp