Vốn điều lệ công ty là gì? Rất nhiều trường hợp thực hiện dịch vụ thành lập công ty quý doanh nghiệp thường hỏi công ty nên đăng ký vốn điều lệ bao nhiêu là đúng? Theo luật doanh nghiệp thì vốn điều lệ (vốn pháp định) là bắt buộc phải đăng ký khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Bài viết sẽ chia sẻ chi tiết về khái niệm vốn điều lệ và những quy định về vốn điều lệ theo Luật định.

1. Vốn điều lệ là gì?

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần”.
Vốn điều lệ có thể được góp bằng nhiều hình thức như: Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là gì?

2. Có phải thực góp vốn theo đúng đăng ký không?

Thành viên, cổ đông phải thanh toán phần vốn góp, số cổ phần cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết/đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Nếu thành viên, cổ đông chưa góp hoặc chưa góp đủ phần vốn điều lệ theo cam kết chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn đã cam kết góp đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh. Đồng thời công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp.
Như vậy, nếu công ty không thực góp đủ vốn như đã đăng ký thì phải đăng ký điều chỉnh theo số vốn thực góp và chịu trách nhiệm về phần vốn góp đã cam kết đến khi được cấp giấy phép mới.
LƯU Ý: Công ty không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP).

3. Vai trò của vốn điều lệ trong công ty

Đầu tiên, vốn điều lệ là cơ sở để xác định tỷ lệ phần vốn góp hay sở hữu cổ phần của thành viên, cổ đông trong công ty. Thông qua đó làm cơ sở cho việc phân chia quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các thành viên, cổ đông trong công ty.
Thứ hai, vốn điều lệ cũng là một trong những cơ sở để xác định điều kiện kinh doanh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
Ví dụ: Theo quy định thì doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn điều lệ không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Hoặc điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là phải có mức vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng.

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN

GỌI NGAY: 0986 316 211 hoặc 0868 617 247


Xem thêm: Vốn điều lệ ảnh hưởng đến thuế môn bài như thế nào?