Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định dựa vào tiêu chí nào? Không ít chủ doanh nghiệp thắc mắc quy mô của doanh nghiệp mình. Bài viết dưới đây sẽ nêu ra các căn cứ pháp lý để chúng ta cùng xác định nhé.

1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày 11/3/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp.

Căn cứ điều 6 Nghị định trên, tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ như sau:

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ
Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ theo NĐ 39/2018

Lưu ý: Doanh nghiệp tự xác định quy mô của mình để áp dụng chế độ kế toán phù hợp.

Doanh nghiệp siêu nhỏ: Áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 132/2018.

2. Xác định lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động được xác định theo hệ thống ngành nghề mới nhất quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Nếu hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp siêu nhỏ xác định lĩnh vực hoạt động theo lĩnh vực có doanh thu cao nhất.

Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.

3. Số lao động tham gia BHXH bình quân năm tính như thế nào?

Số lao động tham gia BHXH là toàn bộ số nhân viên được công ty tham gia bảo hiểm.

Cách tính số lao động tham gia BHXH bình quân năm như sau:

Số lao động tham gia BHXH bình quân năm=Tổng số lao động tham gia BHXH của năm:12

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, số lao động tham gia BHXH bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

4. Cách xác định tổng doanh thu

Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Số liệu dựa trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề.

Nếu doanh nghiệp mới thành lập, chưa phát sinh doanh thu thì căn cứ tổng nguồn vốn trên BCTC.

5. Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp siêu nhỏ

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định dựa bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính năm trước đó.

Doanh nghiệp mới thì xác định dựa vào bảng cân đối kế toán cuối quý liền kề.

Trên đây là tiêu chí và cách xác định doanh nghiệp siêu nhỏ. Chủ doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự xác định được quy mô để lựa chọn chế độ kế toán phù hợp.


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ kế toán trọn gói – Doanh nghiệp nhỏ

Những loại thuế phải nộp sau khi thành lập doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục thuế ban đầu khi có giấy phép kinh doanh