Phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng (GTGT) là một trong 2 phương pháp tính thuế GTGT. Hiện nay, các doanh nghiệp ít khi áp dụng phương pháp trực tiếp này. Tuy nhiên, đây là phương pháp tối ưu đối với một số doanh nghiệp, hợp tác xã đặc thù.

Phương pháp trực tiếp là gì?

Thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp được hiểu là cách tính thuế GTGT dựa trên doanh thutỷ lệ. Đây là phương pháp giản đơn áp dụng với một số doanh nghiệp, hợp tác xã đặc thù.

Theo đó, số thuế giá trị gia tăng phải nộp được tính như sau:

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ

Trong đó:

  • Doanh thu: Là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
  • Tỷ lệ: Được quy định theo từng ngành nghề kinh doanh

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Phương pháp trực tiếp áp dụng với doanh nghiệp nào?

Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp là phương pháp giản đơn, áp dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã quy mô nhỏ.

Các đối tượng được áp dụng phương pháp trực tiếp là:

  • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện phương pháp khấu trừ.

Ưu điểm của phương pháp trực tiếp

Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp có một số các ưu điểm sau:

  • Cách tính thuế GTGT đơn giản, phù hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã quy mô nhỏ và không có chi phí đầu vào.
  • Doanh nghiệp không cần hạch toán đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.
  • Phù hợp với một số ngành nghề: Dịch vụ tư vấn, hợp tác xã, ngành nghề dịch vụ không có chi phí đầu vào.

Xem thêm: