Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh 2021 như thế nào? Hộ kinh doanh là loại hình kinh doanh chiếm số lượng nhiều nhất tại Việt Nam và được tính thuế theo phương pháp khoán.

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Các loại thuế hộ kinh doanh phải đóng

Theo quy định của Luật quản lý thuế, Hộ kinh doanh phải đóng 03 loại thuế sau: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào địa bàn kinh doanh, cơ quan thuế khoán 1 mức thuế cố định trong năm để hộ kinh doanh nộp thuế ổn định.
Tuy nhiên, một số loại hình kinh doanh đặc thù thì hộ kinh doanh còn phải đóng các khoản thuế: Thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cách tính thuế hộ kinh doanh

Cách tính thuế hộ kinh doanh

Cách tính thuế Hộ kinh doanh

Thuế môn bài

Theo Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP lệ phí môn bài mà hộ kinh doanh phải nộp như sau:

 

TT Nội dung Mức thu
1 Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đ/năm
2 Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đ/năm
3 Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đ/năm

 

Thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân

Theo Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC cách xác định số thuế phải nộp:

 

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

 

Trong đó:
– Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
Nếu cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.
– Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế ấn định doanh thu tính thuế khoán.

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

 

Nội dung Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân
Phân phối, cung cấp hàng hóa 1% 0,5%
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5% 2%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3% 1,5%
Hoạt động kinh doanh khác 2% 1%

 

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế

– Doanh thu tính thuế khoán thì thời điểm cá nhân thực hiện việc xác định doanh thu là từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.
– Nếu cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán mới ra kinh doanh (không hoạt động từ đầu năm) hoặc cá nhân thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh trong năm thì thời điểm thực hiện việc xác định doanh thu tính thuế khoán của năm là trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc ngày thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh.Xem thêm: Dịch vụ thành lập Hộ kinh doanh 2021