Gần đây có thông tin về một doanh nghiệp mới thành lập đăng ký mức vốn điều lệ 144 nghìn tỷ, số vốn KHỦNG so với hết các doanh nghiệp tại Việt Nam. Vậy quy định của Luật doanh nghiệp thì việc thực hiện đăng ký mức vốn KHỦNG như vậy là đúng quy định không? 

Vốn điều lệ là gì?

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần”.
Vốn điều lệ có thể được góp bằng nhiều hình thức như: Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Được đăng ký vốn điều lệ tối đa bao nhiêu?

Căn cứ điều 111 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định:
Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.
Do đó không có quy định về mức tối đa vốn điều lệ khi đăng ký thành lập công ty cổ phần.

Giảm vốn điều lệ

3 trường hợp giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Góp không đủ vốn điều lệ có phạt không?

Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.
Nếu sau thời hạn quy định có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

 • Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;
 • Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;
 • Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;
 • Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.
 • Như vậy, nếu công ty không thực góp đủ vốn như đã đăng ký thì phải đăng ký điều chỉnh theo số vốn thực góp và chịu trách nhiệm về phần vốn góp đã cam kết đến khi được cấp giấy phép mới.
  Công ty cổ phần không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP).
  Trên đây là toàn bộ quy định về vốn điều lệ khi thành lập công ty. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia thành lập công ty chuyên nghiệp như Haines Watts Việt Nam để được hướng dẫn và tư vấn trong quá trình đăng ký công ty của bạn.

  CHÚNG TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN
  GỌI NGAY: 0986 316 211 hoặc 0868 617 247