Công ty TNHH hai thành viên trở lên chiếm một số lượng lớn trong các loại hình công ty ở Việt Nam. Vậy loại hình công ty này có đặc điểm, cơ cấu tổ chức quản lý như thế nào? Bài viết sẽ trình bày những điểm chính về khái niệm và đặc điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hy vọng với những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn quyết định có nên thành lập loại hình công ty này không.

1. Khái niêm và đặc điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên là doanh nghiệp, trong đó:
– Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
– Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Tính chất này thể hiện ở tên gọi loại công ty này: trách nhiệm hữu hạn. Các thành viên dễ dàng kết hợp với nhau để cùng kinh doanh mà không phải lo lắng đến các tài sản riêng. Trường hợp xấu nhất, công ty phá sản họ chỉ mất số tài sản đã góp vốn mà thôi;
– Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
– Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần. Quy định này làm cho việc tăng vốn của công ty bị giới hạn trong một số trường hợp cụ thể và được chấp nhận của tất cả thành viên.

Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên

2. Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty là một tổ chức hình thành trên cơ sở góp vốn của nhiều người, nhưng việc quản lý thường chỉ tập trung vào một số ít người. Do vậy, việc thiết lập bộ máy quản lý, điều hành là điều hết sức cần thiết. Theo luật doanh nghiệp hiện hành, cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm:
– Hội đồng thành viên (HĐTV)
– Chủ tịch HĐTV (hội đồng thành viên)
– Giám đốc hoặc tổng giám đốc
– Ban kiểm soát (BKS) nếu công ty có từ 11 thành viên trở lên

3. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên

Căn cứ Điều 22 Luật doanh nghiệp năm 2014 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
– Điều lệ công ty.
– Danh sách thành viên.
– Bản sao các giấy tờ sau đây:
+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

4. Ưu điểm, nhược điểm loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ưu điểm

– Các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về nợ, các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro không cao.
– Công ty có tư cách pháp nhân. Điều đó nghĩa là có sự tách bạch rõ ràng về tài sản công ty và tài sản cá nhân của các thành viên.
– Có thể huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu.

Nhược điểm

– Không được phát hành cổ phiếu. Do đó giảm khả năng huy động vốn trên thị trường vốn.
– Giới hạn số lượng thành viên tham gia góp vốn công ty là 50 người. Nếu muốn huy động thêm vốn phải thực hiện thủ tục chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần.
– Việc quản lý, điều hành công ty TNHH hai thành viên cũng phức tạp hơn so với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH 1 thành viên.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH hai thành viên – phí 250.000đ