Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là một loại hình công ty phổ biến tại Việt Nam. Có rất nhiều câu hỏi tại sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Chúng ta cùng tham khảo những lý do dưới đây nhé.

Khái niệm doanh nghiệp tư nhân

Theo luật doanh nghiệp năm 2014 khái niệm DNTN được hiểu như sau:
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm sau:
– DNTN do một cá nhân thành lập và làm chủ sở hữu.
– Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
– Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Tại sao DNTN không có tư cách pháp nhân

Pháp nhân là một tổ chức thống nhất, độc lập, hợp pháp, có tài sản riêng và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập.
Căn cứ vào Điều 84 Bộ luật dân sự 2005 quy định:
“Điều kiện của một tổ chức có tư cách pháp nhân là:
1. Được thành lập hợp pháp;
2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;
3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;
4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.”

Theo khái niệm về Doanh nghiệp tư nhân thì không có sự độc lập về tài sản. Do đó doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ nên doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập nghiệp tư nhân – Phí 250.000đ