Hộ kinh doanh kê khai thuế như thế nào là câu hỏi của rất nhiều chủ hộ. Bài viết sẽ trình bày chi tiết các thủ tục thuế áp dụng cho hộ kinh doanh mới thành lập. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các chủ hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh là gì?

Căn cứ Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh được định nghĩa là:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Đơn giản, hộ kinh doanh chính là cá nhân tự kinh doanh và được cấp giấy phép kinh doanh cá thể.

Ngoài ra, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 còn có khái niệm về hộ kinh doanh lớn.

Hộ kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ.

Nếu hộ kinh doanh thỏa mãn điều kiện trên thì là hộ kinh doanh có quy mô lớn. Căn cứ theo khoản 5 Điều 51 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Xem thêm: Tiêu chí doanh nghiệp siêu nhỏ

Hộ kinh doanh (HKD) khai thuế khoán như thế nào?

– Khai thuế khoán ổn định 01 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2020 đến ngày 05/12/2020, cụ thể:

+ Đối với HKD không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

+ Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

+ Các trường hợp khác thực hiện khai thuế theo Mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Ngành nghề kinh doanh khai theo danh mục ngành nghề cấp 4 tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

– Đối với HKD nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2021 đối với HKD là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

– Hộ kinh doanh mới có giấy phép kinh doanh thực hiện kê khai thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp phép.

Xem thêm: Cách tính thuế khoán Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh (HKD) khai thuế khoán như thế nào?
Hộ kinh doanh (HKD) khai thuế khoán như thế nào?

Hướng dẫn nộp tiền thuế khoán

– HKD nộp tiền thuế vào NSNN hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo của cơ quan thuế. Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến HKD chậm nhất là ngày 20/01/2021, hoặc ngày 20 hằng tháng đối với HKD mới ra kinh doanh trong năm.

– Thời hạn nộp tiền đối với các khoản thuế, phí nộp hàng tháng của HKD chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi hoạt động kinh doanh thì thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

– Sau khi nộp tiền thuế vào NSNN, HKD được nhận chứng từ nộp thuế là Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước hoặc chứng từ điện tử (nếu nộp thuế điện tử) để làm căn cứ xác định HKD đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp HKD nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì HKD sẽ nhận được Biên lai nộp tiền từ tổ chức ủy nhiệm thu.

Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn

Hiện tại, hộ kinh doanh vẫn được sử dụng hóa đơn giấy. Theo đó, có 2 hình thức hóa đơn đối với hộ kinh doanh như sau:

  • Hóa đơn quyển
  • Cấp từng tờ hóa đơn tại Cơ quan thuế

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ng ày 17/01/2014.

Từ ngày 01/7/2022 thực hiện theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, HKD áp dụng hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thay cho hóa đơn giấy.

Xem thêm: Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020

Chuyển đổi hộ khoán sang nộp thuế theo kê khai

Theo Điều 51 Luật quản lý thuế số 38/2019 quy định về phương pháp khoán thuế:

“5. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai.”

Hiện nay, Bộ Tài Chính đang có dự thảo về hướng dẫn thuế đối với hộ kinh doanh. Do đó, trong lộ trình chuyển đổi chưa có hướng dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền thì vẫn áp dụng phương pháp khoán thuế.


Xem thêm: Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh tại HCM