Theo quy định trường hợp hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển mua của Cơ quan thuế và thực hiện báo cáo hóa đơn định kỳ theo quý. Ngày 30/9/2019 Bộ tài chính ban hành thông tư số 68/2019/TT-BTC áp dụng việc sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020.

1. Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ vào Điều 2 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định các đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;
 • Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;
 • Tổ chức khác;
 • Hộ, cá nhân kinh doanh.
 • 2. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ

  Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa nếu đáp ứng điều kiện sau:

 • Thực hiện sổ sách kế toán.
 • Sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên.
 • Doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng.
 • Hoặc doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.
 • LƯU Ý: Hộ kinh doanh nếu không đáp ứng điều kiện trên nhưng nếu có thực hiện sổ sách kế toán và có yêu cầu thì vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

  Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

  Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

  3. Hóa đơn điện tử cấp theo từng lần phát sinh

  Ai là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử từng lần phát sinh

  Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp:

 • Hộ, cá nhân kinh doanh;
 • Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 • Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.
 • Hồ sơ xin cấp hóa đơn điện tử từng lần phát sinh

  Hộ kinh doanh gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu 06 Thông tư 68/2019/TT-BTC)
  LƯU Ý:

 • Hộ kinh doanh nộp thuế đầy đủ theo doanh thu trên hóa đơn.
 • Tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cơ quan thuế cấp mã.
 • Như vậy, hộ kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh. Để dễ hiểu, giống như trường hợp hiện tại hộ kinh doanh vẫn thực hiện mua hóa đơn lẻ tại cơ quan thuế. Hộ kinh doanh sẽ không chủ động được hóa đơn xuất cho khách hàng và mất nhiều thời gian để thực hiện cấp hóa đơn lẻ.
  Nếu hộ kinh doanh có thực hiện sổ sách kế toán và yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì sẽ được sử dụng hóa đơn điện tử. Đem so sánh, giống như trường hợp hộ kinh doanh đang thực hiện mua hóa đơn quyển tại cơ quan thuế. Ở đây, khác nhau ở việc hộ kinh doanh phải thực hiện sổ sách kế toán.
  Ngoài ra, nếu bạn đang là hộ kinh doanh và cần tư vấn thêm về dịch vụ kế toán, khai thuế cho Hộ kinh doanh vui lòng liên hệ với Haines Watts Việt Nam.

  CHÚNG TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN
  GỌI NGAY: 0986 316 211 hoặc 0868 617 247