Hóa đơn sai tên, địa chỉ, mã số thuế xử lý như thế nào? Lập hóa đơn GTGT là công việc hàng ngày của kế toán. Do đó, việc sai sót là điều không thể tránh khỏi. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết việc xử lý sai sót về hóa đơn theo đúng Luật thuế.

Căn cứ pháp lý: Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Lập hóa đơn sai nhưng chưa giao người mua

Cách xử lý: Kế toán gạch chéo các liên hóa đơn và lập hóa đơn mới.

Ví dụ: Ngày 06/5/2021, Công ty Haines Watts lập sai chỉ tiêu tên người mua hoặc địa chỉ, mã số thuế. Tuy nhiên, kế toán chưa giao hóa đơn cho khách hàng.

Kế toán xử lý như sau:

  • Gạch chéo 3 liên hóa đơn GTGT (xóa bỏ).
  • Lập hóa đơn mới với thông tin đúng.

Hóa đơn đã lập sai và giao cho người mua nhưng chưa kê khai thuế

Cách xử lý như sau:

  • Kế toán lập biên bản thu hồi hóa đơn sai đã lập và lưu lại tờ hóa đơn đã lập sai.
  • Thực hiện lập tờ hóa đơn mới và gửi lại khách hàng.

Lưu ý: Kế toán thực hiện kê khai thuế tờ hóa đơn mới (đã điều chỉnh lại đúng thông tin).

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn: Tại Đây

Hóa đơn đã lập sai và người mua đã kê khai thuế

Cách xử lý như sau:

  • Kế toán phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

Tải mẫu biên bản điều chỉnh sai sót: Tại Đây

  • Công ty bán hàng lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Lưu ý: Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

Điều chỉnh mst
Ví dụ về lập hóa đơn điều chỉnh lại MST ghi sai

Lưu ý: Riêng trường hợp chỉ sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì kế toán chỉ cần lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Kể từ 01/01/2015 theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Trên đây là 3 cách xử lý khi lập hóa đơn bị sai sót theo quy định Luật thuế hiện hành. Hy vọng bài viết có thể giúp ích cho các bạn kế toán khi lần đầu bị sai sót.

Hóa đơn sai tên, địa chỉ, mã số thuế xử lý như thế nào? Các bạn kế toán chắc đã có câu trả lời khi đọc hết hướng dẫn nêu trên. Chúc các bạn thành công và nắm vững về nghề kế toán.

Xem thêm: