Tra cứu hóa đơn điện tử trên hệ thống tổng cục thuế như thế nào? Hiện nay, trên website http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ đã hỗ trợ công cụ hiển thị hóa đơn điện tử. Bài viết sẽ hướng dẫn từng bước sử dụng công cụ hỗ trợ của Tổng cục Thuế.

Hướng dẫn đọc file XML của hóa đơn điện tử

Bước 1: Truy cập vào chức năng đường dẫn: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Bước 2: Chọn menu “Hỗ trợ hiển thị nội dung HĐĐT”/”Hỗ trợ hiển thị nội dung HĐĐT lập theo khuyến nghị của TCT”

Hỗ trợ hiển thị nội dung hóa đơn điện tử
Hỗ trợ hiển thị nội dung hóa đơn điện tử

Bước 3: Tại màn hình hỗ trợ đọc XML, kế toán nhấn nút Chọn file xml, chọn file XML từ folder đã lưu trữ.

Kết quả: Hệ thống thực hiện hiển thị nội dung hóa đơn, thông tin chữ ký số, thông tin đối tượng nộp thuế và thông tin liên quan đến hóa đơn.

Kết quả hiển thị nội dung hóa đơn điện tử
Kết quả hiển thị nội dung hóa đơn điện tử

Bước 4: Để thực xác thực chứng thư số trong XML, kế toán chọn chức năng

Kiểm tra chứng thư số
Kiểm tra chứng thư số

Tải và In hóa đơn

Tại màn hình đọc XML, nhấn nút tải file. Hệ thống hiển thị màn hình cho phép kế toán hiển thị file dưới dạng PDF hoặc in ra máy in.

  • Chọn lưu file dưới dạng PDF: Chọn lưu file dưới dạng PDF, hệ thống hiển thị file dưới dạng PDF, nhấn nút Lưu và chọn đường dẫn lưu file vào folder.
  • Chọn in ra máy in: Chọn máy in kết nối và nhấn nút In
Hiển thị hóa đơn điện tử dạng pdf
Hiển thị hóa đơn điện tử dạng pdf

Trên đây là các bước thực hiện tra cứu hóa đơn điện tử trên hệ thống tổng cục thuế. Hiện nay, việc sử dụng hóa đơn điện tử đang phổ biến trong các doanh nghiệp. Chúng tôi khuyến nghị kế toán cần kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn điện tử.

Xem thêm: