Lệ phí môn bài là sắc thuế trực thu và được nộp vào đầu năm dương lịch. Bài viết này chia sẻ đây đủ thông tin về mức đóng và hạn nộp lệ phí môn bài của năm 2020.

1. Mức đóng lệ phí môn bài.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC, mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp, tổ chức như sau:

TT Nội dung Mức thu/năm
1 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đ
2 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đ
3 Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đ


Lưu ý:

– Doanh nghiệp chỉ nộp tờ khai lệ phí môn bài một lần khi ra kinh doanh. Trường hợp công ty đã thành lập từ trước năm 2019 và đã nộp tờ khai lệ phí môn bài thì năm 2020 công ty chỉ cần nộp tiền lệ phí môn bài đúng hạn nộp (bao gồm cả trường hợp trong năm 2019 thay đổi vốn điều lệ dẫn đến thay đổi mức nộp lệ phí môn bài).

– Trường hợp Chi nhánh, địa điểm, văn phòng đại diện không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài và tiền lệ phí môn bài.

Mức đóng và hạn nộp lệ phí môn bài năm 2020 (ảnh minh họa)

Căn cứ vào khoản 2 Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí môn bài đối với Hộ kinh doanh như sau:

TT Nội dung Mức thu
1 Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đ/năm
2 Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đ/năm
3 Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đ/năm

2. Hạn nộp lệ phí môn bài năm 2020

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC, hạn nộp tiền thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2020.

LƯU Ý

– Trường hợp doanh  nghiệp, hộ kinh doanh nộp tiền lệ phí môn bài quá thời hạn thì sẽ phải nộp tiền chậm nộp theo mức lãi suất 0.03%/ngày.

– Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức mới thành lập thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu doanh nghiệp chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là Hộ kinh doanh mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

LƯU Ý:

– Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

– Nếu doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh trọn năm từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm 2020.

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN

GỌI NGAY: 0986 316 211 hoặc 0868 617 247

Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty – đúng quy định 2020