Khi thành lập doanh nghiệp nên lựa chọn loại hình công ty TNHH hay công ty cổ phần (CP) thì có lợi hơn? Bài viết dưới đây sẽ trình bày chi tiết về khái niệm, đặc điểm và ưu nhược điểm của loại hình công ty TNHH và Cổ phần (CP) để bạn tham khảo và quyết định.

1. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khái niệm và đặc điểm:

Công ty TNHH hai thành viên là doanh nghiệp, trong đó:
– Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
– Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;
– Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
– Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Ưu điểm

– Các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về nợ, các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro không cao.
– Công ty có tư cách pháp nhân. Điều đó nghĩa là có sự tách bạch rõ ràng về tài sản công ty và tài sản cá nhân của các thành viên.
– Có thể huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu.

Nhược điểm

– Không được phát hành cổ phiếu. Do đó giảm khả năng huy động vốn trên thị trường vốn.
– Giới hạn số lượng thành viên tham gia góp vốn công ty là 50 người. Nếu muốn huy động thêm vốn phải thực hiện thủ tục chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần.
– Việc quản lý, điều hành công ty TNHH hai thành viên cũng phức tạp hơn so với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH 1 thành viên.
Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH hai thành viên – phí 250.000đ


2. Công ty cổ phần (CP)

Khái niệm và đặc điểm:

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ phần là một đơn vị góp vốn cơ bản và được xác định một mức giá tính theo tiền đồng Việt Nam (gọi là mệnh giá);
– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Việc một CTCP phát hành cổ phần ưu đãi hay không và phát hành loại nào sẽ do Điều lệ của công ty quy định;
– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác;
– CTCP có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Ưu điểm:

– Các cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về nợ, các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro không cao.
– Khả năng huy động vốn rất cao thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng. Đây là đặc điểm riêng biệt chỉ công ty cổ phần có.
– Công ty không hạn chế số lượng cổ đông và có thể huy động vốn cả trên thế giới. Do vậy, công ty cổ phần có khả năng huy động vốn rộng rãi nhất.
– Cổ đông có thể dễ dàng, tự do chuyển nhượng, mua bán, thừa kế cổ phần thông qua việc bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
– Mọi quyết định trong việc kinh doanh được thu thập ý kiến của các cổ đông nên rất minh bạch trong quản lý, điều hành.

Nhược điểm:

– Việc quản lý, điều hành công ty cổ phần cũng phức tạp hơn đặc biệt là chế độ tài chính, kế toán.
– Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích.
– Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông.
Xem thêm: Dịch vụ thành lập ty cổ phần – phí 250.000đ

Qua 5 năm thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp, chúng tôi thấy trên 65% doanh nghiệp quyết định thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên khi so sánh giữa loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần.

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN

GỌI NGAY: 0986 316 211 hoặc 0868 617 247