Hồ sơ đăng ký thành lập công ty bắt buộc phải có thông tin về người đại diện pháp luật. Vậy người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định như thế nào?

1. Người đại diện theo pháp luật là ai?

Căn cứ điều 12 luật doanh nghiệp năm 2014 thì người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân:

  • Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp,
  • Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Có được nhiều người đại diện pháp luật không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
Công ty có nhiều người đại diện pháp luật tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp có thể hội nhập nhanh hơn, tận dụng được mọi cơ hội kinh doanh thông qua các đại diện theo pháp luật.
LƯU Ý: Chữ ký của những đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như nhau.

Doanh nghiệp được quyền có nhiều người đại diện pháp luật

Doanh nghiệp được quyền có nhiều người đại diện pháp luật

3. Trách nhiệm theo luật định

Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm sau đây:

  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

4. Đảm bảo ít nhất 01 người đại diện pháp luật ở Việt Nam

Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện pháp luật cư trú tại Việt Nam.
Nếu công ty chỉ có một đại diện pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam. Đồng thời khi khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
Khi hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện vẫn chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện như sau:

  • Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;
  • Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện pháp luật trở lại làm việc tại công ty. Hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện của doanh nghiệp.

Đừng quên bạn nhé! Nếu cần tư vấn thêm, bạn hãy liên hệ ngay với dịch vụ Haines Watts để được hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn về lĩnh vực thành lập công ty, dịch vụ kế toán và tư vấn doanh nghiệp.

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN
GỌI NGAY: 0986 316 211 hoặc 0868 617 247


Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói – Phí chỉ 250.000đ