Skip to main content Skip to search

phương pháp khấu trừ

Nên chọn phương pháp khấu trừ hay trực tiếp

Nên đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp?

Theo luật thuế GTGT, có 2 phương pháp kê khai thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Vậy doanh nghiệp nên đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp? Bài viết dưới đây sẽ trình bày về đặc điểm của 2 phương pháp.

1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế GTGT
Đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

2. Hóa đơn sử dụng

Sử dụng hóa đơn
Sử dụng hóa đơn

3. Tính thuế GTGT

Cách tính thuế GTGT
Cách tính thuế GTGT

4. Thuế suất

Thuế suất thuế GTGT
Thuế suất thuế GTGT

5. Khai thuế GTGT

khai thuế GTGT
khai thuế GTGT

Doanh nghiệp được quyền lựa chọn 1 trong 2 phương pháp trên để kê khai, tính thuế GTGT. Do đó, phương pháp nào có tối ưu hơn cho doanh nghiệp. Tùy theo tình hình cụ thể từng doanh nghiệp, mới có câu trả lời cụ thể. Tuy nhiên, dưới đây là vài gợi ý mang tính cá nhân của chúng tôi.

Khi nào chọn phương pháp khấu trừ

Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là doanh nghiệp được trừ thuế GTGT mua vào. Do đó, đối với những doanh nghiệp có đầy đủ hóa đơn GTGT mua vào và chênh lệch nhỏ so với bán ra thường lựa chọn phương pháp khấu trừ.

Thường, các loại doanh nghiệp này gồm:

 • Doanh nghiệp có thuế suất thuế GTGT 0%. Doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế GTGT đầu vào nếu áp dụng phương pháp khấu trừ. Đây thường là các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu.
 • Doanh nghiệp có đầy đủ hóa đơn GTGT mua vào và hạch toán kế toán đầy đủ.

Khi nào chọn phương pháp trực tiếp

Đối với các công ty không có đầy đủ hóa đơn GTGT mua vào hoặc đầu vào chủ yếu là chi phí tiền lương. Nếu kê khai theo phương pháp khấu trừ sẽ nộp thuế GTGT rất lớn.

Thường, các doanh nghiệp này gồm:

 • Các doanh nghiệp dịch vụ như: thiết kế, xây dựng, kế toán mà chi phí chính là tiền lương, ít hóa đơn GTGT mua vào.
 • Doanh nghiệp không có hóa đơn GTGT mua vào, ví dụ như: nhà hàng, quán ăn, dịch vụ karaoke…

Hy vọng bài viết trên hữu ích với các bạn kế toán còn phân vân về 2 phương pháp tính thuế GTGT.

Read more
Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng mới nhất 2021

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp khấu trừ thuế GTGT và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Như vậy, theo luật thuế hiện hành thì doanh nghiệp được lựa chọn 2 phương pháp. Bài viết sẽ trình bày chi tiết về từng cách tính thuế giá trị gia tăng năm 2021.

1. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo cách khấu trừ

Cách tính thuế GTGT

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau:

 • Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
 • Số thuế GTGT đầu ra = Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT.
 • Số thuế GTGT đầu vào = Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào đáp ứng điều kiện được khấu trừ.

Điều kiện áp dụng

Câu hỏi là khi nào doanh nghiệp được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng?

Theo quy định, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định; bao gồm:

 • Doanh nghiệp có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.
 • Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.
Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng năm 2021
Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng năm 2021

2. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo cách trực tiếp

Đối tượng áp dụng

Theo quy định, những đối tượng sau được áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới ngưỡng 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú ở Việt Nam nhưng có doanh thu tại VN chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.
 • Tổ chức kinh tế khác.

Cách tính thuế GTGT

Theo đó, cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp như sau:

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ (%)

Mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể như sau:

 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%
 • Hoạt động kinh doanh khác: 2%

Hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý

Riêng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý thì cách tính thuế hoàn toàn khác.

Số thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng x thuế suất thuế GTGT

Giá trị gia tăng được xác định bằng giá thanh toán của vàng bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán vàng bạc, đá quý mua vào tương ứng.

3. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT

Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế GTGT như sau:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT

1 – Có hóa đơn GTGT hợp pháp hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT

2 – Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt từ 20 triệu đồng trở lên

Trên đây là bài viết trình bày về 2 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp có thể áp dụng. Hy vọng bài viết hữu ích cho các bạn kế toán.

Nếu cần tư vấn thêm về thuế, vui lòng liên hệ Haines Watts Việt Nam nhé.

Hotline: 0986.316.211 – 0868.617.247

Read more