Khi kế toán phát hiện hoá đơn điện tử đã lập có sai sót thì tuỳ từng trường hợp có cách xử lý khác nhau. Dưới đây là hướng dẫn cách xử lý hoá đơn điện tử viết sai mới nhất theo quy định.
Căn cứ pháp lý: Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC

Trường hợp 1: Huỷ hoá đơn điện tử

Các trường hợp cụ thể

Khi kế toán đã lập hoá đơn điện tử và gửi cho khách hàng thuộc trường hợp sau:

 • Công ty chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Người bán và người mua chưa kê khai thuế.
 • Điều kiện huỷ hoá đơn điện tử

 • Hoá đơn điện tử chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua.
 • Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận.
 • Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cách xử lý:

  Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

  Trường hợp 2: Lập hoá đơn điện tử điều chỉnh

  Các trường hợp cụ thể

  Khi kế toán đã lập hoá đơn điện tử và gửi cho khách hàng thuộc trường hợp sau:

 • Công ty đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Người bán và người mua đã kê khai thuế.
 • Cách xử lý:

  Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
  Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu…
  Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.
  LƯU Ý:

 • Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
 • Nếu người mua không có chữ ký điện tử thì người bán và người mua lập văn bản thoả thuận bằng giấy ghi rõ sai sót và có chữ ký của người bán, người mua.
 • CHÚNG TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN
  GỌI NGAY: 0986 316 211 hoặc 0868 617 247