Nhiều kế toán lúng túng trong việc lập tờ khai thuế điều chỉnh, bổ sung khi có sai sót. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế GTGT giúp các bạn tự tin hơn khi thực hiện kê khai.

NHÓM 1: Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế TNCN

Lỗi 1: Kê khai sai, thiếu, trùng mã số thuế của cá nhân tại các bảng kê kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN

Nguyên tắc kê khai:
Khi tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập kê khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN cần kê khai đầy đủ và đúng các thông tin của các cá nhân trên các bảng kê 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK – TNCN, 05 – 3/BK – TNCN.
Nội dung khai sai:
Thông tin về mã số thuế của cá nhân trên các bảng kê 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK – TNCN, 05 – 3/BK – TNCN nộp cùng tờ khai 05/KK-TNCN thiếu, trùng hoặc không đúng.
Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:
Doanh nghiệp kê khai bổ sung tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN kỳ tính thuế có sai sót để kê bổ sung đầy đủ hoặc sửa lại mã số thuế đúng của cá nhân tại những dòng sai trên các bảng kê 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK – TNCN, 05 – 3/BK – TNCN mà cơ quan thuế đã thông báo.

Lỗi 2: Kê khai sai, thiếu, trùng mã số thuế trên bảng kê kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 06/KK-TNCN

Nguyên tắc kê khai:
Khi người nộp thuế kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 06/KK-TNCN cần kê khai đầy đủ và đúng các thông tin của các cá nhân tại bảng kê 06-1/BK-TNCN.
Nội dung khai sai:
Người nộp thuế kê khai thiếu, trùng hoặc sai thông tin về mã số thuế của cá nhân trên bảng kê 06-1/BK-TNCN nộp cùng tờ khai mẫu số 06/KK-TNCN .
Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:
Doanh nghiệp kê khai bổ sung tờ khai mẫu số 06/KK-TNCN kỳ tính thuế có sai sót để bổ sung hoặc sửa lại mã số thuế đúng của cá nhân tại những dòng sai trên bảng kê 06-1/BK-TNCN mà cơ quan thuế đã thông báo.

Hướng dẫn khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai thuế

Hướng dẫn khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai thuế

NHÓM 2: Sai sót về số liệu kê khai trên tờ khai thuế TNDN

Lỗi 3: Kê khai thiếu số và ngày Quyết định hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN trên tờ khai mẫu số 03/TNDN

Nguyên tắc kê khai:
Khi kê khai bổ sung tờ khai mẫu số 03/TNDN, doanh nghiệp chỉ kê khai vào phần C – Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm trên Phụ lục 01/KHBS khi doanh nghiệp tự phát hiện số thuế TNDN đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế nay phải nộp trả NSNN. Đồng thời doanh nghiệp cần phải kê khai đầy đủ thông tin về số và ngày của Quyết định hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Quyết định hoàn trả kiểm bù trừ thu NSNN.
Nội dung khai sai:
Có thể thuộc một trong hai trường hợp sau
+ Trường hợp 1: Doanh nghiệp đã kê khai vào phần C – Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm trên Phụ lục 01/KHBS khi khai bổ sung điều chỉnh thuế TNDN không phải là khoản thuế đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn.
+ Trường hợp 2: Doanh nghiệp đã kê khai số tiền thuế TNDN đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế nay phải nộp trả NSNN nhưng kê thiếu thông tin về số và ngày của Quyết định hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Quyết định hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN.
Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:
+ Nếu lỗi sai thuộc trường hợp 1: Doanh nghiệp kê khai bổ sung tờ khai mẫu số 03/TNDN và xóa các thông tin đã kê khai tại phần C – Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm trên Phụ lục 01/KHBS.
+ Nếu lỗi sai thuộc trường hợp 2: Doanh nghiệp kê khai bổ sung tờ khai mẫu số 03/TNDN và bổ sung thêm thông tin về số, ngày của Quyết định hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Quyết định hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN.
Trên đây là hướng dẫn cơ bản về các trường hợp hay bị sai sót và thực hiện tờ khai thuế điều chỉnh. Hy vọng các bạn kế toán hoàn toàn tự tin và lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh đúng theo quy định.
Đừng quên bạn nhé! Nếu cần tư vấn thêm, bạn hãy liên hệ ngay với dịch vụ Haines Watts để được hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn về lĩnh vực thành lập công ty, dịch vụ kế toán và tư vấn doanh nghiệp.

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN
GỌI NGAY: 0986 316 211 hoặc 0868 617 247


Xem thêm: Hướng dẫn khai điều chỉnh tờ khai thuế GTGT
Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói phí chỉ từ 500.000 đ