Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là một trong những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn “mùa bão” dịch Covid-19. Bài viết sẽ hướng dẫn từng bước thực hiện thủ tục tại cơ quan bảo hiểm.

1. Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;
 • Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.
 • 2. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

  Các điều kiện tạm dừng

  Doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp trên, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

 • Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;
 • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất);
 • Đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01 năm 2020.
 • Cách tính số lượng lao động

  Theo đó, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm:

 • Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị;
 • Tổng lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;
 • Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;
 • Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
  • Số lao động nêu tại điểm này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

   Cách tính thời gian tạm dừng

   Thời gian tạm dừng từ tháng doanh nghiệp có văn bản đề nghị nhưng không quá 12 tháng.

   3. Hồ sơ, thủ tục thực hiện

   Hồ sơ đề nghị

   Theo quy định, doanh nghiệp thực hiện chuẩn bị các hồ sơ sau:

  • Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động theo mẫu tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH;
  • Danh sách người lao động phải giảm theo mẫu;
  • Bản sao các văn bản thỏa thuận hoặc quyết định thể hiện người lao động phải giảm.
  • Trình tự thực hiện

   + Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội;
   + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với số liệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội đang quản lý để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   Trên đây là toàn bộ hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Qua đó, hy vọng giúp doanh nghiệp nắm bắt được chính sách hỗ trợ và thực hiện dễ dàng hơn.
   Và nếu bạn cần Haines Watts hỗ trợ thêm về các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé.
   Xem thêm: Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch Covid-19
   Xem thêm: Nhận tiền hỗ trợ Covid-19, Người lao động cần điều kiện gì?