Doanh nghiệp được tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Đồng thời trên giấy phép kinh doanh cũng không còn liệt kê những ngành nghề kinh doanh như trước kia. Tuy nhiên, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì phải ghi đầy đủ các ngành nghề kinh doanh công ty theo đúng mã ngành quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.
Việc hiểu rõ về ngành nghề kinh doanh rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh sau này của công ty. Theo luật định ngành nghề kinh doanh mình đã đăng ký có được hoạt động tại trụ sở chính không? Các ngành nghề kinh doanh nào phải có điều kiện trước khi hoạt động kinh doanh.
Theo kinh nghiệm của Haines Watts Vietnam, bạn nên dự kiến đăng ký tất cả cách ngành nghề kinh doanh cho tương lai để sau này không phải thực hiện bổ sung thêm ngành nghề.

1. Quy định về ghi ngành nghề kinh doanh

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quy định về ghi ngành nghề kinh doanh

Quy định về ghi ngành nghề kinh doanh

2. Một số trường hợp ghi ngành nghề kinh doanh đặc biệt

Những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
Với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
Nếu ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.
Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.
Trên đây là các quy định về việc ghi ngành nghề kinh doanh công ty theo hướng dẫn của Luật doanh nghiệp mới nhất. Nếu bạn cần tư vấn thêm về các mã ngành nghề kinh doanh cho đúng quy định vui lòng liên hệ Haines Watts Việt Nam.

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN

GỌI NGAY: 0986 316 211 hoặc 0868 617 247


Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty – đúng quy định 2020