Skip to main content Skip to search

hộ kinh doanh

Thuế khoán là gì? Ai phải nộp thuế khoán?

Thuế khoán, còn gọi là thuế hộ kinh doanh được ấn định hàng tháng đối với cá nhân kinh doanh. Đây là loại thuế bắt buộc được cơ quan thuế thông báo tới các cá nhân có hoạt động kinh doanh.

1. Đối tượng nộp thuế khoán

Ai phải nộp thuế khoán?

Theo điều 51 Luật quản lý thuế 2019 quy định về thuế khoán:

“1. Cơ quan thuế xác định số tiền thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế (sau đây gọi là mức thuế khoán) đối với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.”

Theo điều 2 Luật quản lý thuế 2019 quy định đối tượng nộp thuế:

“1. Người nộp thuế bao gồm:
a) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;
b) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;”

Như vậy, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ thực hiện nộp thuế khoán.

Hộ kinh doanh là gì?

Theo điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hộ kinh doanh được hiểu là:

“1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

Lưu ý: Nếu hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên phải đăng ký doanh nghiệp.

thuế khoán
Thuế khoán thường áp dụng đối với Hộ kinh doanh

2. Các vấn đề khi áp dụng thuế khoán

Thuận lợi

Thuế khoán rất đơn giản, hộ kinh doanh chỉ cần nộp đủ số thuế theo thông báo của cơ quan thuế.

Thủ tục giấy phép đơn giản, điền mẫu đơn và nộp tại Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện.

Thủ tục trả giấy phép hộ kinh doanh đơn giản, chỉ cần hoàn tất thuế là xong.

Khó khăn

Thuế khoán là ấn định theo thông báo của cơ quan thuế. Do đó, hộ kinh doanh không hiểu cách tính và bị bắt buộc đóng thuế.

Mức thuế khoán cố định, không phụ thuộc vào tình hình thực tế kinh doanh. Ví dụ, nếu kinh doanh gặp khó khăn, lỗ nhưng vẫn phải nộp thuế.

Nhiều cá nhân, hộ kinh doanh cảm thấy mức thuế khoán không công bằng. Nhiều người cùng kinh doanh nhưng mức thuế khoán có thể khác nhau.

Việc mở rộng kinh doanh gặp khó khăn. Theo quy định, không thể mở chi nhánh, thuê trên 10 lao động khiến việc kinh doanh khó mở rộng.

Trách nhiệm pháp lý cao, hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân. Điều đó có nghĩa là, nếu kinh doanh thua lỗ phải lấy tài sản cá nhân để đảm bảo nghĩa vụ nợ.

Trên đây là các thông tin cơ bản về thuế khoán là gì. Thêm nữa, chỉ ra các điểm thuận lợi, khó khăn của thuế khoán với hộ kinh doanh.

Nếu bạn chuẩn bị kinh doanh và cần tư vấn về xin giấy phép hộ kinh doanh, liên hệ 0986.316.211 để được hỗ trợ.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh tại Hồ Chí Minh

Read more

Hộ kinh doanh có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử không?

Hộ kinh doanh có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2020 hay không? Đó là câu hỏi của rất nhiều các chủ hộ kinh doanh tại Hồ Chí Minh. Bài viết sẽ trình bày về quy định liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh.

1. Trường hợp nào hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử

Hiện nay, quy định pháp lý về hóa đơn điện tử là Nghị định 119/2018/NĐ-CP và thông tư 68/2019/TT-BTC.

Điều 12 của Nghị định 119 quy định áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng:

“4. Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.”

Như vậy, Hộ kinh doanh đủ điều kiện sau sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử:

 • Hộ kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán
 • Sử dụng trên 10 nhân viên
 • Có doanh thu trên 3 tỷ đồng trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng…
 • Có doanh thu trên 10 tỷ đồng trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ

Đến ngày 01/11/2020 các văn bản về hóa đơn giấy hết hiệu lực, thay thế bằng thông tư 68. Do đó sẽ không còn tồn tại việc sử dụng hóa đơn giấy, thay vào đó là hóa đơn điện tử.

Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020
Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

2. Hộ kinh doanh cấp hóa đơn điện tử từng lần tại Cơ quan thuế

Nếu hộ kinh doanh không thuộc quy định nêu trên, nếu cần hóa đơn để giao khách hàng thì sao?

Điều 12 của Nghị định 119 quy định trường hợp này như sau:

“6. Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại khoản 4 Điều này nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Giải thích quy định nêu trên được ví như trường hợp hộ kinh doanh lên mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế.

Hiện nay, hộ kinh doanh muốn sử dụng hóa đơn thì có 2 cách như sau:

 • Đăng ký sử dụng hóa đơn quyển và báo cáo hóa đơn hàng quý.
 • HKD mua hóa đơn lẻ khi có nhu cầu tại cơ quan thuế.

Như vậy, hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử và được cấp từng lần tại cơ quan thuế.

3. Hộ kinh doanh nên chuẩn bị gì?

Quy định về hóa đơn điện tử ảnh hưởng rất lớn tới việc xuất hóa đơn của Hộ kinh doanh. Thực tế, do không am hiểu về kế toán, lựa chọn hộ kinh doanh để đơn giản thủ tục. Nhưng do sự phát triển của xã hội, việc sử dụng hóa đơn điện tử là xu thế bắt buộc. Do đó, hộ kinh doanh phải có sự chuẩn bị sẵn sàng để thích nghi.

Đăng ký sớm hóa đơn điện tử

Chuẩn bị ngay từ hôm nay bằng cách sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Việc bắt đầu sớm chính là tạo dựng thói quen sử dụng hóa đơn theo cách mới.

Cơ quan thuế đang khuyến khích hộ kinh doanh sớm sử dụng hóa đơn điện tử để quen điều kiện mới. Nếu có khó khăn, vướng mắc hộ kinh doanh có thể phản ánh kiến nghị tới cơ quan thuế để thay đổi về chính sách.

Chuyển đổi lên doanh nghiệp

Xu hướng tất yếu nền kinh tế sẽ là chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Điều này cũng đã được quy định tại các Nghị quyết, Luật, văn bản pháp lý của nhà nước.

Việc ra đời chế độ kế toán Siêu nhỏ chính là phù hợp với mô hình hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Về cơ bản, môi trường pháp lý đã sẵn sàng cho hộ kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp siêu nhỏ. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho các hộ kinh doanh.

Thêm nữa, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được hưởng nhiều ưu đãi của nhà nước hơn. Bổ sung một thuận lợi, đại lý thuế đã có chức năng làm kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ. Như vậy, việc thuê dịch vụ kế toán sẽ tiết kiệm và phù hợp hơn.

Kết luận, hộ kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2020. Do đó, ngay từ bây giờ các hộ kinh doanh nên sớm có những giải pháp để chuẩn bị thay đổi thói quen.

Nếu có nhu cầu tư vấn thêm về thuế, pháp lý, hộ kinh doanh có thể liên hệ 0986.316.211 để được hỗ trợ.

Xem thêm: Dịch vụ báo cáo thuế Hộ kinh doanh – Phí chỉ 160.000đ

Read more

Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020

Theo quy định trường hợp hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển mua của Cơ quan thuế và thực hiện báo cáo hóa đơn định kỳ theo quý. Ngày 30/9/2019 Bộ tài chính ban hành thông tư số 68/2019/TT-BTC áp dụng việc sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020.

1. Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ vào Điều 2 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định các đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;
 • Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;
 • Tổ chức khác;
 • Hộ, cá nhân kinh doanh.
 • 2. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ

  Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa nếu đáp ứng điều kiện sau:

 • Thực hiện sổ sách kế toán.
 • Sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên.
 • Doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng.
 • Hoặc doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.
 • LƯU Ý: Hộ kinh doanh nếu không đáp ứng điều kiện trên nhưng nếu có thực hiện sổ sách kế toán và có yêu cầu thì vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

  Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

  Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

  3. Hóa đơn điện tử cấp theo từng lần phát sinh

  Ai là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử từng lần phát sinh

  Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp:

 • Hộ, cá nhân kinh doanh;
 • Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 • Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.
 • Hồ sơ xin cấp hóa đơn điện tử từng lần phát sinh

  Hộ kinh doanh gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu 06 Thông tư 68/2019/TT-BTC)
  LƯU Ý:

 • Hộ kinh doanh nộp thuế đầy đủ theo doanh thu trên hóa đơn.
 • Tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cơ quan thuế cấp mã.
 • Như vậy, hộ kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh. Để dễ hiểu, giống như trường hợp hiện tại hộ kinh doanh vẫn thực hiện mua hóa đơn lẻ tại cơ quan thuế. Hộ kinh doanh sẽ không chủ động được hóa đơn xuất cho khách hàng và mất nhiều thời gian để thực hiện cấp hóa đơn lẻ.
  Nếu hộ kinh doanh có thực hiện sổ sách kế toán và yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì sẽ được sử dụng hóa đơn điện tử. Đem so sánh, giống như trường hợp hộ kinh doanh đang thực hiện mua hóa đơn quyển tại cơ quan thuế. Ở đây, khác nhau ở việc hộ kinh doanh phải thực hiện sổ sách kế toán.
  Ngoài ra, nếu bạn đang là hộ kinh doanh và cần tư vấn thêm về dịch vụ kế toán, khai thuế cho Hộ kinh doanh vui lòng liên hệ với Haines Watts Việt Nam.

  CHÚNG TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN
  GỌI NGAY: 0986 316 211 hoặc 0868 617 247

  Nếu bạn đang chuẩn bị triển khai hoá đơn điện tử trong năm 2020, hãy tham khảo một số LƯU Ý khi lựa chọn tổ chức cung cấp hoá đơn điện tử.

  Read more

  Hộ kinh doanh là gì?

  Hộ kinh doanh là một loại hình kinh tế cơ bản và nhiều nhất cả nước. Chỉ cần số vốn nhỏ, có ngành nghề buôn bán là cá nhân đã đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Vậy hộ kinh doanh là gì? Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ của hộ kinh doanh như thế nào?

  1. Khái niệm hộ kinh doanh

  Tại điều 68 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có định nghĩa hộ kinh doanh như sau:
  Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người:

 • Là các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc một hộ gia đình làm chủ.
 • Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
 • Sử dụng dưới 10 lao động.
 • Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
 • Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký.
  LƯU Ý: Trường hợp hộ kinh doanh có sử dụng trên 10 lao động thì bắt buộc phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

  Hộ kinh doanh là gì

  Hộ kinh doanh là gì?

  2. Quyền thành lập và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh

  Ai được thành lập hộ kinh doanh?

  Theo quy định của Luật hiện hành thì những trường hợp sau được thành lập hộ kinh doanh:
  Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh.

  Nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh

  Hộ kinh doanh có nghĩa vụ sau:
  – Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.
  – Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

  3. Các bước thành lập hồ kinh doanh

  Bước 1: Dự kiến một số thông tin bắt buộc sau:

 • Tên hộ kinh doanh,
 • Địa chỉ địa điểm kinh doanh;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Số vốn kinh doanh;
 • Số lao động
 • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập HKD

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy đăng ký thuế
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu
 • Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh sau 3 ngày duyệt hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh.
  Hộ kinh doanh là một mô hình đơn giản ở Việt Nam. Cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh cần lưu ý và cân nhắc về quy định hộ kinh doanh.
  Đừng quên bạn nhé! Bất kỳ khi nào bạn gặp khó khăn hoặc không có thời gian làm các thủ tục trên, mời bạn tham khảo thêm dịch vụ thành lập hộ kinh doanh – phí 1.500.000đ của Haines Watts.

  Read more

  Dịch vụ báo cáo thuế, hóa đơn hộ kinh doanh – Phí 160.000đ

  Bạn cần hỗ trợ về Dịch vụ báo cáo thuế, hóa đơn hộ kinh doanh? Haines Watts trên 5 năm kinh nghiệm làm dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, phục vụ hơn 100 hộ kinh doanh. Tại đây chúng tôi cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, hóa đơn hộ kinh doanh RẺ NHẤT tại Tp. Hồ Chí Minh.

  Phí Dịch vụ báo cáo thuế, hóa đơn hộ kinh doanh chỉ 2.000.000đ/năm

  Phí dịch vụ báo cáo thuế, hóa đơn hộ kinh doanh của Haines Watts – Tổng 2.000.000 đ/năm.

  – Tư vấn pháp luật về thuế và kinh doanh.
  – Đến tận cửa hàng lấy hóa đơn bán ra và làm báo cáo hóa đơn, tờ khai thuế.
  – Thực hiện nộp báo cáo hóa đơn, tờ khai thuế cho cơ quan thuế.
  – Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
  – Khai tờ khai mẫu 01 đầu năm và thương lượng mức thuế khoán hàng năm.

    Giá trị tăng thêm khi bạn sử dụng dịch vụ của Haines Watts

  1. Dịch vụ báo cáo thuế, hóa đơn hộ kinh doanh tận nhà chỉ 2.000.000đ/năm – cam kết không phát sinh thêm chi phí khác.
  2. Được các chuyên viên có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, kế toán tư vấn miễn phí về thuế và kinh doanh.
  3. Tư vấn và hỗ trợ tận tâm, luôn đúng hẹn.
  4. Là công ty dịch vụ tư vấn thuế, kế toán trên 05 năm kinh nghiệm, phục vụ trên 100 khách hàng. Hơn nữa, là 1 địa chỉ uy tín để bạn hợp tác với chúng tôi về lĩnh vực thuế và kế toán.
  5. Chúng tôi còn cung cấp các giải pháp toàn diện về phần mềm phục vụ cho doanh nghiệp: Chữ ký số, Hóa đơn điện tủ, Dịch vụ Internet FTHH, Tư vấn chiến lược Marketing Brandname, Cung cấp dịch vụ tổng đài 1800, 1900.

  CHÚNG TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN

  GỌI NGAY: 0986 316 211 hoặc 0868 617 247

   

  Read more